Žalbe pacijenata

Za podnošenje žalbi na rad nekog radnika ili rezultat izvršene usluge, postoje kutije za žalbe ispred prijemnog odeljenja Centra za mikrobiologiju i Odeljenja za higijenu i humanu ekologiju.

Ukoliko pacijent traži formu prigovora može je dobiti u službi ekonomsko finansijskih poslova kod zaštitnika pacijenovih prava, koji je dužan da na prigovor odgovori u roku od 5 dana.

Ukoliko nije zadovoljan odgovorom, pacijent se može obratiti pisanim putem Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Nemanjina br.22-26, 11000 Beograd.