Centar za mikrobiologiju

Načelnik centra:
dr Gordana Jovanović,
spec. mikrobiologije sa parazitologijom

Poslovi centra za mikrobiologiju:

•  uzimanje, prijem i obrada biološkog materijala;

•  vrši se izolacija i identifikacija bakterija i gljiva briseva i piokultura, uz upotrebu savremenih metoda biohemijskim i serološkim testovima, uz obavezno ispitivanje osetljivosti na antimikrobne lekove;

•  izolacija i identifikacija kako gram-negativnih tako i gram-pozitivnih koka i bacila iz urina, uz ispitivanje osetljivosti na antimikrobna sredstva;

•  vrši se izolacija i identifikacija bakterijskih uzročnika dijarealnog sindroma (Salmonella, Shigella, Campilobactera, Yer.enterocolitica, u rutinskom postupku, a po potrebi i enteropatogenih E.coli), korišćenjem posebnih podloga za izolaciju kao i bihemijskim i serološkim postupkom za identifikaciju;

•  pregled eksudata, likvora i krvi na aerobne i anaerobne bakterije;

•  obavljaju se serološka ispitivanja krvi na lues, infektivnu mononukleozu, brucelozu;

•  određivanje reuma faktora;

•  imunofluroscentna dijagnostika;

•  dijagnostika krvnih i crevnih protozoa;

•  dijagnostika crevnih parazita;

•  dijagnostika mikoloških oboljenja kože, dlake i noktiju;

•  priprema hranljivih podloga za rad bakterioloških laboratorija.

Broj zaposlenih: 10.

Kvalifikaciona struktura:
lekar specijalista: 2,
lekar na specijalizaciji: 1,
zdravstveni radnik sa SSS: 7,
perač laboratorijskog posuđa: 1.

Spisak važnije opreme:
autoklavi,
termostati,
fluorescentni mikroskop,
brojač kolonija,
Elisa aparat,
sterilizatori,
sušnice...

 

 

 

 

 

 

dr Gordana Jovanović

Prijemno odeljenje kliničke mikrobiologije

 

Elisa aparat READER 270

 

Fluorescentni mikroskop OPTIKA N-400

 

Zasejavnje materijala