Važniji zakonski propisi

•  Zakon o zdravstvenoj zaštiti

•  Zakon o zdravstvenom osiguranju

•  Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju

•  Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe

•  Zakon o zdravstvenom nadzoru nad životnim namirnicama i predmetima opšte upotrebe

•  Zakon o standardizaciji

•  Zakon o vodama

•  Zakon o radu

•  Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

•  Zakon o zaštiti od požara

•  Zakon o javnim nabavkama

•  Zakon o platama u državnim organima i javnim službama

•  Zakon o javnom zdravlju