Ovlašćenja i sertifikati

Na osnovu zakonskih propisa ZZJZ Pirot ima ovlašćenja, ispunjava uslove i određen je da:

•  vrši ispitivanja voda za piće

•  vrši ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda

•  vrši ispitivanja kvaliteta otpadnih voda

•  vrši merenja nivoa buke u životnoj sredini

•  vrši ispitivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe Rešenjem Ministarstva zdravlja br.530-01-269/14/95-4 od 10.10.1997 god.

•  obavlja poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Rešenjem Ministarstva zdravlja br.530-01-686/03-02 od 30.10.2003 god.

•  vrši merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu Rešenjem Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja br.353-01-02021/2007-02 od 23.05.2011. godine.

Sertifikati

•  Sertifikat o akreditaciji Akreditacionog tela Srbije od 26.11.2014. godine Centru za higijenu i humanu ekologiju SRPS ISO/IEC 17025:2006 broj 01-137. preuzmi (pdf)