Postupak pružanja usluga

•  Zahtev za sanitarni pregled radnika podnosi se u pisanoj formi na faks Zavoda, lično ili poštom. U zahtevu se navodi broj radnika za sanitarni pregled, adresa sedišta firme koja podnosi zahtev i PIB. Nakon prijema zahteva, ispostavlja se predračun firmi, koja nakon izvršene uplate šalje radnike na pregled u službu epidemiologije.

•  Zahtev za DDD (za jednokratnu uslugu) takođe se podnosi u pisanoj formi sa svim podacima za firmu, kao i kvadraturom objekta koji se želi tretirati. Nakon prijema zahteva, ispostavlja se račun firmi, kojoj će se nakon izvršene uplate izvršiti zahtevana usluga.

Ukoliko firma ima potrebu za DDD uslugama više puta u toku godine, pisanim zahtevom se obraća Zavodu sa svim relevantnim podacima. Firmi se dostavlja ponuda, nakon čega se direktori Zavoda i konkretne firme dogovaraju o sklapanju ugovora o pružanju DDD usluga za celu godinu.

•  Zahtev za analizu životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (za jednokratnu uslugu), podnosi se u pisanoj formi odeljenju za higijenu i humanu ekologiju, koje izdaje nalog za fakturisanje službi za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove, koja ispostavlja račun. Nakon izvršenog plaćanja, životna namirnica ili predmet opšte upotrebe se predaje laboratoriji na analizu. Izlaskom rezultata, korisnik usluga poštom dobija izveštaj o ispitivanju.

Ukoliko bi se više puta u toku godine vršilo uzorkovanje životnih namirnica ili predmeta opšte upotrebe, firma može uputiti pisani zahtev za sklapanje ugovora sa Zavodom. Zavod na takav zahtev odgovara ponudom, nakon čega direktori Zavoda i konkretne firme sklapaju ugovor za celu godinu.

•  Što se tiče usluga mikrobilogije, pacijenti se sa uputom obraćaju prijemnom odeljenju Centra za mikrobiologiju, koja prima materijal u vremenu od 7 do 9 časova, gde se i podižu rezultati analiza.