Odsek za sanitarnu mikrobiologijuPoslovi odseka za sanitarnu mikrobiologiju:

•  mikrobiološka analiza životnih namirnica, predmeta opšte upotrebe, voda za piće, površinskih i podzemnih, briseva, vazduha.

Broj zaposlenih: 2.

Kvalifikaciona struktura:
lekar specijalista: 1,
zdravstveni radnik sa SSS: 1.

Spisak važnije opreme:
autoklav,
termostat,
sterilizator,
aparat za membran filtraciju,
vodeno kupatilo.

Podložna kuhinja

Podložna kuhinja