Odsek za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju:


Poslovi odseka za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju:

•  fizičko-hemijska analiza životnih namirnica, voda, predmeta opšte upotrebe i vazduha.

Broj zaposlenih: 6.

Kvalifikaciona struktura:
specijalista sanitarne hemije: 1,
diplomirani hemičar: 1,
zdravstveni saradnik sa SSS: 3,
perač laboratorijskog posuđa: 1.

Spisak važnije opreme:
spektrofotometri,
reflektometar,
heligeov komparator,
konduktometar,
refraktometri,
laktodenzimetar,
magnetna mešalica,
peć za žarenje,
peščano kupatilo,
pH metar,
vakuum uparivač,
sušnice,
turbidimetri...

Spektrofotometrijsko određivanje u opsegu talasne dužine 190-900nm

Određivanje koncentracije teških metala

Laboratorija za osnovnu analizu voda