Strucni ispiti

U Zavodu za javno zdravlje Pirot obavljaju se strucni ispiti za zdravstvene radnike sa srednjom i višom strucnom spremom (medicinskom).

Ispiti se održavaju svakog meseca u godini, osim u periodu godišnjih odmora.

Prijave ispita su: od 01.- 15. od 07-14 casova u tekucem mesecu, a polaganja u zadnjoj nedelji tekuceg meseca.

Za prijavu je potrebno dostaviti sledecu dokumentaciju (kod administrativno-tehnickog sekretara Dušice Jovanovic).

- overenu fotokopiju diplome

- overenu i popunjenu pripravnicku knjižicu u ustanovama, predvideno planom i programom za svaki profil, naznaceno na kraju pripravnicke knjižice

- potvrdu o uplati u banci ili pošti na žiro-racun Zavoda za javno zdravlje br. 840-106667-33 svrha uplate strucni ispit. Iznos od 8.990,00 može se uplatiti i na blagajni Zavoda za javno zdravlje Pirot

Pravilnik o visini troškova za polaganje strucnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (Službeni glasnik RS, br.91/17)