STRUČNI ISPIT

(Informacija objavljena 27.01.2014.)

U Zavodu za javno zdravlje Pirot obavljaju se stručni ispiti za zdravstvene radnike sa srednjom i višom stručnom spremom (medicinskom).

Ispiti se obavljaju svakog meseca u godini, osim jula i avgusta.

Prijave ispita su: od 01.-15. dana u mesecu od 08-14 časova, a polaganja zadnje nedelje u mesecu.

Za prijavu je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju:

- overenu fotokopiju diplome (u opštini),
- overenu pripravničku knjižicu u ustanovama, predviđeno planom i programom za svaki profil, naznačeno na kraju pripravničke knjižice,
- potvrdu o uplati u računovodstvu Zavoda za javno zdravlje Pirot u iznosu od 4.000,00 dinara.

Kontakt osoba:

Dušica Jovanović,
tehnički sekretar
telefon: 010/343-994.